Metsäjärvi, melkein umpeenkasvanut, karpalomättäitä rannoilla.834461.jpg