Information där och där kan du även dricka kaffe ! De här skyltarna hittade jag i en park i Valencia.

* Kylttejä Valencialaisessa puistossa.