från min trädgård.  * pihaltani     

              

ovanpå taket i Valencia. * kattojen päältä Valenciasta 

             

 från vägren. * pientareelta