2092143.jpg

Everything isn't gold although it seems so * niin taas saapui joulu kultainen....

2092144.jpg

Golden Cornfields.                                                                                                                     * viljapelto lainehtii kullan keltaisena. Joskus elettiin Nälkävuosia. Kuka enää muistaa sitä aikaa näinä yltäkylläisyyden aikoina ?

2092145.jpg

2092146.jpg

"The Green Gold" of our forests. * Metsiemme vihreää kultaa. Vastakohtana avohakkuut, jotka ovat tosi surkeita näkymiä.