1273131.jpg

Joululla on jokaiselle yksilöllinen merkityksensä. Menneet joulut ovat jokaisen yksilöllistä historiaa.

Photo Thursday challenge was this time INDIVIDUAL HISTORY. Christmas has many meanings but it's most important meaning is it's individual meaning. We make our individual history.