Curious abstract art near by Raippaluoto-bridge. And that child seems not to be curious about it.

* Erikoinen taideteos rannalla lähellä Raippaluodon siltaa. Eipä tunnu lasta paljoa kiinnostavan.