En ko, försvinnande naturresurs här i Finland !

* LEHEMÄ, katuava luonnonvara Käläviälläki !